Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Losowe Zdjęcie

Statystyki

Odsłon : 178192
Historia
Historia PDF Drukuj
Wpisany przez mbryk   
Poniedziałek, 11 Marzec 2013 08:25

"Teoria ma nadzieję, praktyka nie ma nawet złudzeń"

Historia

Warsztatów Szkolnych

i Centrum Kształcenia

Praktycznego w Kolbuszowej

 

Warsztaty Szkolne

Warsztaty Szkolne latach 1966-2001 były integralną częścią Zespołu Szkół Zawodowych w Kolbuszowej. Zajęcia praktycznej nauki zawodu prowadzone były głównie w oparciu o pracę produkcyjną oraz ćwiczenia indywidualne. Uczniowie kształcili swoje umiejętności będąc bezpośrednim wytwórcą danego zadania. Warsztatach Szkolnych realizowane były zadania zakresu przygotowania praktycznego młodzieży wynikające z programów nauczania zajęć praktycznej nauki zawodu, a także zadań zleconych przez szkoły oraz społeczność miejscową.

Początki Warsztatów Szkolnych sięgają lat sześćdziesiątych a dokładnie roku 1965 wtedy też rozpoczęto budowę Warsztatów Szkolnych. Początkowo zajęcia odbywały się w dwóch salach lekcyjnych. Kształcenie odbywało się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach:

ślusarz - mechanik, mechanik maszyn rolniczych, kowal

1966 październik - Uroczyste otwarcie Warsztatów Szkolnych.

Pasted Graphic 6

1971/1972- Rozpoczyna działalność Liceum Zawodowe 4-letnie o specjalności -mechanik obróbki skrawaniem

1974/1975 - Uczniowie podczas prac wokół Warsztatów Szkolnych.


1977/1978- Rozpoczyna działalność Zaoczne Technikum Przemysłu Drzewnego dla pracujących na podbudowie ZSZ. Trwa rozbudowa Warsztatów Szkolnych

1978/1979 -Uroczyste pożegnanie nauczyciela praktycznej nauki zawodu J. Kawalca odchodzącego na emeryturę.


1980/1981 -Szkoła zaczyna kształcić uczniów w zawodzie: krawiec odzieży damskiej lekkiej

Pasted Graphic

1981/1982 - Szkoła kształci już w dziewięciu specjalnościach: spawacz, krawiec odzieży lekkiej, ślusarz - mechanik, ślusarz - spawacz, tokarz, mechanik obróbki skrawaniem, wielozawodowa, obuwnik, mechanik - kierowca pojazdów

Pasted Graphic 1

 

1983/1984 - W maju rozpoczęła się budowa hali dla działu krawieckiego


1985/1986 - Szkoła ma już 39 oddziałów, liczących po 37-40 uczniów. W tym roku szkolnym największym powodzeniem wśród dziewcząt cieszył się dział krawiecki, a wśród chłopców dział stolarski

1987/1988 - Dobudowano część socjalną Warsztatów Szkolnych, świetlicę, jadalnię, zaplecze kuchenne i szatnie

1988/1989 - Warsztatach Szkolnych uczy 28 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Młodzież kształci się w następujących zawodach: ślusarz-mechanik, ślusarz - spawacz - tokarz, krawiec odzieży damskiej lekkiej, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, ciastkarz-cukiernik, kucharz, kelner, fotograf, fryzier, operator przetwórstwa mięsnego, obuwnik, sprzedawca, operator maszyn, owocowo-warzywnego, mechanik obróbki skrawaniem, stolarz, technik technologii drewna

Pasted Graphic 20

1989/1990 - Dzień Nauczyciela kwiaty, i wyrazy podziękowania dla nauczyciela praktycznej nauki zawodu działu drzewnego Tadeusza Łakomego

30.05.2001 - Likwidacja warsztatów szkolnych a na ich miejsce powstaje odrębna jednostka ,,Centrum Kształcenia Praktycznego"


Kierownictwo warsztatów szkolnych 1965-2001

1965-1971 Jan Mierzwa

1972-1981 inż. Stanisław Duszkiewicz

1981-1987 Kazimierz Rozenbajger

1987-1994 Jan Pietruszka

1994-1998 mgr inż. Jan Zuba

1998-2001 mgr inż. Franciszek Pawlina

Najdłużej w historii warsztatów funkcję kierownika pełnił inż. Stanisław Duszkiewicz. Jako ostatni funkcję tę pełnił do czasu likwidacji warsztatów mgr inż. Franciszek Pawlina.


Centrum Kształcenia Praktycznego

 

01.09.2001 - Utworzone zostaje Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej. Placówka powstaje po likwidacji byłych warsztatów szkolnych. Do swoich zadań zalicza między innymi prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazialnych (Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Zespołu Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni), a także przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów zawodowych oraz organizowanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Początkowo placówka posiada dwa oddziały techników, jeden oddział  liceum zawodowego, i trzy zasadnicze szkoły zawodowe.

2002/2003 - Rozpoczęcie prac na wykonaniem kopii komody kolbuszowskiej z II poł. XVIII wieku znajdującej się w zbiorach Muzeum Zamku w Łańcucie. Prace mają wykonać uczniowie technikum drzewnego w pracowni Zbigniewa Borowskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Ireny Swaczyny Kierownika Katedry konserwacji Drewna Zabytkowego w Warszawie.

2003/2004 - Pierwsze zewnętrzne egzaminy zawodowe


2004/2005 - Wykonanie komody kolbuszowskiej i uroczyste przekazanie zabytkowego mebla do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

http://ckp.kolbuszowa.pl/components/com_joomgallery/img_pictures/komoda_kolbuszowska_5/kom_6_20110407_1383555965.jpg KOM_5 KOM_1

2007/2008- Centrum Kształcenia Praktycznego zostaje włączone do projektu "Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania". Projekt ma na celu przystosowanie bazy szkolnej pod laboratoria i pracownie oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wdrażanie nowoczesnych technologii

06.10.2010 -Centrum Kształcenia Praktycznego organizuje pokaz narzędzi i maszyn niemieckiej firmy Rothenberger. W pokazie można było zobaczyć między innymi:

- narzędzia i maszyny do obróbki rur miedzianych

- narzędzia i maszyny do obróbki rur stalowych

- narzędzia instalacyjne

- technika lutnicza

- narzędzia i maszyny do obróbki rur z tworzyw sztucznych

- technika klimatyzacyjna

- technika diamentowa

W pokazie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych Weryni.

PR10_46 PR10_39

PR10_18 PR10_8

2011/2012 - Centrum Kształcenia Praktycznego organizuje wycieczkę dla uczniów na Targi Budownictwa w Rzeszowie

targ_2011_30 targ_2011_21

targ_2011_8 targ_2011_3

13.02.2012- W Starostwie Powiatowym została podpisana umowa z wykonawcą na przeprowadzenie robót budowlanych w ramach projektu ,,Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania"

2012/2013- Zakończenie realizacji projektu ,,Regionalne Centrum Transferu nowoczesnych Technologii Wytwarzania". Wyposażenie nowych pracowni i laboratoriów nowoczesne maszyny i urządzenia sterowane numerycznie.

PNT PNT

PNT PNT

2001 - 2013- Centrum Kształcenia Praktycznego organizuje ,,Dni Otwarte" w celu promocji kierunków kształcenia

DO_2012_51 DO_2012_48

Dni Otwarte 2011_36 Dni Otwarte 2011_38

Kierunki kształcenia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej od 2001

Rok szkolny 2001/2002

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Drzewne

- Liceum Zawodowe - krawiec

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - stolarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - ślusarz -spawacz

- Zasadnicza Szkoła zawodowa - ślusarz -mechanik

Ogółem wszystkich uczniów 489

Rok Szkolny 2002/2003

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Drzewne

- Liceum Zawodowe - krawiec

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - stolarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - ślusarz -spawacz

- Zasadnicza Szkoła zawodowa - ślusarz -mechanik - spawacz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - posadzkarz

Ogółem wszystkich uczniów 395

Rok szkolny 2003/2004

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Drzewne

- Liceum Zawodowe - krawiec

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - stolarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - posadzkarz

Ogółem wszystkich uczniów 295

Rok szkolny 2004/2005

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Drzewne

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - stolarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - posadzkarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Ogółem wszystkich uczniów 352

Rok szkolny 2005/2006

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Drzewne

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - stolarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - posadzkarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

Ogółem wszystkich uczniów 366

Rok szkolny 2006/2007

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Drzewne

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - stolarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - posadzkarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

Ogółem wszystkich uczniów 267

Rok szkolny 2007/2008

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Drzewne

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - stolarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik monter maszyn i urządzeń

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik monter maszyn i urządzeń

Ogółem wszystkich uczniów 273

Rok szkolny 2008/2009

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Drzewne

- Technikum Odzieżowe

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - stolarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - operator obrabiarek skrawających

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik monter maszyn i urządzeń

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - posadzkarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

Ogółem wszystkich uczniów 281

Rok szkolny 2009/2010

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Drzewne

- Technikum Odzieżowe

- Technikum Budowlane

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa- operator obrabiarek skrawających

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - posadzkarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

Ogółem wszystkich uczniów 276

Rok szkolny 2010/2011

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Drzewne

- Technikum Odzieżowe

- Technikum Budowlane

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - stolarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - posadzkarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa- operator obrabiarek skrawających

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

Ogółem wszystkich uczniów 276

Rok szkolny 2011/2012

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Drzewne

- Technikum Odzieżowe

- Technikum Budowlane

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - stolarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - posadzkarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - operator obrabiarek skrawających

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter konstrukcji budowlanych

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych

Ogółem wszystkich uczniów 264

Rok szkolny 2012/2013

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Drzewne

- Technikum Odzieżowe

- Technikum Budowlane

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - stolarz

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - operator obrabiarek skrawających

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter urządzeń sanitarnych

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Ogółem wszystkich uczniów 228

Dyrekcja CKP od 2001

2001-2005 mgr Ireneusz Kogut - dyrektor

mgr inż. Roman Rauch - wicedyrektor

2005-2007 mgr inż. Roman Rauch - dyrektor

od 2007 mgr inż. Krzysztof Stepień - dyrektor

mgr Grzegorz Kuźma - wicedyrektor

Grono pedagogiczne Centrum Kształcenia Praktycznego od 2001

Kierunek budowlany

 • mgr inż. Grzegorz Ożóg
 • mgr inż. Tomasz Safin
 • mgr inż. Urszula Safin
 • mgr inż. Magdalena Zimny
 • mgr Dariusz Pańczak
 • Jerzy Adamczyk

Kierunek drzewny

 • mgr Grzegorz Kuźma
 • mgr Zbigniew Borowski
 • Józef Gancarz
 • Antoni Jagodziński
 • Józef Świątek
 • Leszek Świątek

Kierunek mechaniczny

 • mgr inż. Krzysztof Stepień
 • mgr inż. Franciszek Pawlina
 • mgr inż. Roman Rauch
 • mgr Marek Bryk
 • inż. Marian Szydło
 • Władysław Blat
 • Eugeniusz Dec
 • Stanisław Dubicki
 • Franciszek Karkut
 • Stanisław Kurdziel
 • Roman Mędrak
 • Bogusław Piechota
 • Stefan Sito
 • Stanisław Skiba
 • Zbigniew Woźniak

Kierunek krawiecko-odzieżowy

 • mgr Helena Skura
 • Maria Baran
 • Zofia Blat
 • Krystyna Blicharz
 • Zofia Burda
 • Józefa Daniel
 • Maria Dryja
 • Anna Haptaś
 • Maria Jemioło

Remonty i inwestycje w Centrum Kształcenia Praktycznego wykonane z dochodów własnych w latach 2007- 2013
 • Korytarz w budynku socjalnym I piętro
 • Łazienka w budynku socjalnym nauczycieli

 • Trzy łazienki dla uczniów


 • Dwie klasopracownie dla zawodu technik technologii odzieży
 • Klasopracownia sala 31
 • Pracownia wspomagania komputerowego projektowania Cad


 • Sala komputerowa CAD/CAM


 • Pracownia symulacji OSN
 • Gabinet dyrektora


 • Gabinet wicedyrektora


 • Sekretariat


 • Korytarz w budynku socjalnym koło biblioteki
 • Cztery sale lekcyjne w budynku socjalnym I piętro
 • Pokój nauczycielski


 • Korytarz w budynku socjalnym na parterze i I piętrze
 • Remont sali 40 obróbka skrawaniem - ślusarnia
 • Remont sali 41 obróbka skrawaniem - ślusarnia
 • Remont sali 17 i 20 klasopracownia posadzkarzy
 • Wykonanie nowego dachu i całkowita elewacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego


Prezentacja działów kształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego od 2001

Dział drzewny

Dział mechaniczny

Dział budowlany

Dział krawiecko - odzieżowy

Współpraca Centrum Kształcenia Praktycznego z innymi instytucjami od 2001

- Zakład Doskonalenia Zawodowego

- Politechnika Rzeszowska

- Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

-Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych Weryni

- Stowarzyszenie "Nil"

- Dolina Lotnicza

- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

- Urząd Miejski w Kolbuszowej

 

Zmieniony: Wtorek, 26 Marzec 2013 10:22
 


PROJEKT